Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου

Έλεγχος στεγανότητας δικτύου

Ανά 4 έτη είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε την στεγανότητα του δικτύου μας, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα ασφαλές και στεγανό δίκτυο φυσικού αερίου.

Διαρροή στο δίκτυο μπορεί να προκύψει από αρκετούς λόγους, ο σημαντικότερος είναι ο σεισμός.

Μικρής κλίμακας σεισμική δόνηση είναι ικανή να μετατρέψει το δίκτυο σε μη στεγανό, και να υπάρξει μικρής ή μεγάλης κλίμακας διαρροή.

Έλεγχος στεγανότητας δικτύου

Διαδικασία ελέγχου στεγανότητας

Ειδικευμένο συνεργείο διοχετεύει αδρανή αέριο στις σωληνώσεις της παροχής φυσικού αερίου για μερικά λεπτά της ώρας.

Eιδικά μηχανήματα ελέγχουν την εγκλωβισμένη πίεση και καταγράφουν την σταθερότητα της πίεσης, πτώση πίεσης σημαίνει διαρροή.

Στεγανότητα δικτύου τιμές

Το κόστος για το έλεγχο στεγανότητας δικτύου δεν είναι σταθερό, μεταβάλλεται ανάλογα την απόσταση και την ιδιομορφία των σωληνώσεων, η προαναφερόμενη είναι ενδεικτική τιμή ελέγχου για οικιακό δίκτυο.

Εμπειρία

Η FAST SERVICE ΕΤΕ από τις πρώτες εταιρείες του χώρου που υλοποιεί ελέγχους στεγανότητας και αντοχής δικτύων φυσικού αερίου.
Διαθέτει υπερσύγχρονα μηχανήματα υψηλού κόστους για να ελέγχουν με μεγάλη ακρίβεια και αξιοπιστία την παροχή του φυσικού αερίου.
O εξοπλισμός της εταιρείας έχει την δυνατότητα εντοπισμού διαρροής έως και 0,05 ml
Έλεγχος στεγανότητας δικτύου - μετρητής διαρροών

Η διαρροή φυσικού αερίου….

Δεν γίνετε εύκολα αντιληπτή

Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη

Έχει μεγάλη κατανάλωση καυσίμου

Αξιολογήσεις και κριτικές πελατών

Έλεγχος στεγανότητας δικτύου φυσικού αερίου

Έλεγχος στεγανότητας δικτύου

Ανά 4 έτη είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε την στεγανότητα του δικτύου μας, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι έχουμε ένα ασφαλές και στεγανό δίκτυο φυσικού αερίου.

Διαρροή στο δίκτυο μπορεί να προκύψει από αρκετούς λόγους, ο σημαντικότερος είναι ο σεισμός.

Μικρής κλίμακας σεισμική δόνηση είναι ικανή να μετατρέψει το δίκτυο σε μη στεγανό, και να υπάρξει μικρής ή μεγάλης κλίμακας διαρροή.

Διαδικασία ελέγχου στεγανότητας

Ειδικευμένο συνεργείο διοχετεύει αδρανή αέριο στις σωληνώσεις της παροχής φυσικού αερίου για μερικά λεπτά της ώρας.

Eιδικά μηχανήματα ελέγχουν την εγκλωβισμένη πίεση και καταγράφουν την σταθερότητα της πίεσης, πτώση πίεσης σημαίνει διαρροή.

Στεγανότητα δικτύου τιμές

Το κόστος για το έλεγχο στεγανότητας δικτύου δεν είναι σταθερό, μεταβάλλεται ανάλογα την απόσταση και την ιδιομορφία των σωληνώσεων, η προαναφερόμενη είναι ενδεικτική τιμή ελέγχου για οικιακό δίκτυο.

Αξιολογήσεις και κριτικές πελατών